Vzájomný reverzný mentoring

Táto platforma je cenným nástrojom na uplatňovanie vzájomného reverzného mentoringu v podniku alebo organizácii.

Funguje ako bezpečný priestor, v ktorom je možné spájať mladších a starších zamestnancov, aby si navzájom poskytovali mentoring a zdieľali poznatky z oblastí, v ktorých majú odborné znalosti.

Starší zamestnanci môžu mať prospech zo znalostí mladších kolegov v oblasti technológií a naopak, mladší môžu získať cenné poznatky súvisiace s komunikáciou a mäkkými zručnosťami.

Ak chcete získať možnosť osloviť mentorov na platforme, musíte sa prihlásiť.
Ak nemáte konto, zaregistrujte sa.