Διαγενεακή και ηλικιακά αντίστροφη καθοδήγηση στις ψηφιακές τεχνολογίες

Η πλατφόρμα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διενέργεια αντίστροφης καθοδήγησης
στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Δρα ως ένας ασφαλής χώρος, όπου νεότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, -ες μπορούν να εργάζονται ο/η ένας/μία δίπλα στον/στην άλλον, -η για να παρέχουν καθοδήγηση αναφορικά με σύγχρονες τεχνολογίες και τομείς στους οποίους ειδικεύονται, καθώς να ανταλλάζουν σχόλια.

Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, -ες θα επωφεληθούν από μία εξειδικευμένη καθοδήγηση στις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ οι νεότεροι, -ες θα λαμβάνουν συμβουλές αναφορικά με τις επικοινωνία και πολύ χρήσιμες ήπιες δεξιότητες.

Συνδεθείτε για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στους μέντορες της πλατφόρμας.
Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.