author Image

Reverzný ‘job shadowing’ (získavanie pracovných skúseností pozorovaním)